Termékek Menü
0

Felhasználási feltételek


Az alábbi Felhasználási feltételek a www.helia-d.hu weboldal használatára vonatkozó feltételeket tartalmazzák, melyeket az oldal minden látogatója a weboldal használatával magára nézve kötelezőnek elfogad. Amennyiben valamely felhasználó nem ért egyet a Felhasználási feltételekben rögzített szabályokkal, nem használhatja a honlapot.

A HELIA-D Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) fenntartja annak jogát, hogy a Felhasználási Feltételeket időről-időre módosítsa. Erre figyelemmel a felhasználó a honlap használata előtt feltétlenül tekintse át a Felhasználási Feltételek aktuális tartalmát.

A Weboldalt a HELIA-D Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1036 Budapest, Bécsi út 85. I.emelet) a Magyar Vendor Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) közreműködésével üzemelteti.

Szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések

A Weboldal tartalma eltérő megjelölés hiányában az Üzemeltető szellemi tulajdona és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény alapján megillető jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető fenntart minden jogot a Weboldalon közzétett tartalom (különösen, de nem kizárólagosan: szöveges és grafikai megjelenítések, beépített képi- és látványelemek, termék- és termékcsomag elnevezések, fotók stb.) felhasználása vonatkozásában.

A tartalom gazdálkodó szervezet vagy magánszemély saját céljára szabadon felhasználható. A látogató a lap tartalmának egyes részeit - saját üzleti célt közvetve sem szolgáló felhasználás céljából - számítógépére elmentheti, vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A weboldalról tartalmat átvenni kizárólag a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve a weboldalra való hivatkozást minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól láthatóan feltünteti.

Az Üzemeltető által közzétett harmadik személyek szellemi tulajdonát képező tartalom (különösen de nem kizárólagosan: fényképek, grafikai tartalmak, cikkek, tanulmányok, védjegyek, logók, domain nevek, stb.) felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény rendelkezései szerint történhet. E tartalom tekintetében a felhasználási és hasznosítási jogokkal a HELIA-D Kft. (a továbbiakban: Jogtulajdonos) rendelkezik. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző kifejezett, előzetes írásbeli engedélye szükséges.

A felhasználási feltételek fenti szabályainak megsértése és bármilyen jogosulatlan felhasználás esetén a Jogtulajdonos az összes rendelkezésre álló jogérvényesítési eszközt igénybe veszi.